Mikä on Kopla?

Kopla on asiakasymmärrystoimisto,
joka katsoo eteenpäin eikä
analysoi vain eilisen tapahtumia.

”Kopla tuo asiakkaan äänen pysyväksi osaksi markkinoinnin ja
liiketoiminnan kehittämistä – jatkuvasti ja etupainotteisesti”,
aloittaa Piritta, toinen perustajista.

”Meidän tarkoitus ja tehtävä on tuoda loppuasiakkaan maailma
ja aivoitukset näkemyksellisenä sekä selkeänä pakettina sitä
tarvitsevalle – esimerkiksi yrityksille tai mainos- ja
mediatoimistoille”, jatkaa Piritta. ”Kopla on vähän niin kuin
kuluttajakielen tulkki”, summaa vieressä istuva toinen
perustajajäsen Kati.

Miksi Kopla on
olemassa?

Jotta maailmassa olisi vähemmän
turhuutta ja enemmän merkitystä.

”Me uskomme, että vain aidot ja merkitykselliset brändit
elävät pitkään ja menestyvät. Esimerkiksi Havas Median
juuri tekemässä tutkimuksessa selvisi, että
maailmanlaajuisesti 70 prosenttia brändeistä on ihmisille
pelkkää ilmaa. 70 prosenttia! Selvää on, että maailma ja
ihmiset eivät kaipaa enää lisää turhuutta, vaan merkityksiä ja
sisältöä”, linjaa Kati.

Missä Kopla
on haka?

Siinä että siirrytään asiakastiedosta
asiakasymmärryksen hyödyntämiseen.

”Ytimen ja oivalluksen löytämiseen tarvitaan havainnointia,
vuorovaikutusta ja oikeita johtopäätöksiä. Ihmisten arjen toiminta
puhuu usein sanojakin enemmän” valottaa Kati Koplan osaamista.

”Vasta niin voidaan todella ymmärtää, mitä kuluttajalta puuttuu tai
mitä hän kaipaa. Sen jälkeen on aika luoda uutta tai kehittää vanhaa
ja rakentaa aidosti merkityksellisiä, todennäköisiä
menestystarinoita”, lisää Piritta.

Mihin Kopla
uskoo?

Siihen, että huono tutkimus tuottaa
menoja, hyvä tutkimus tuloja ja
kilpailuetua.

”Kaiken taustalla on ajatus, että tutkimus on vain välinearvo”, aloittaa Kati.
”Tutkimuksella pitää aina olla määritelty tehtävä ja sen pitää johtaa
toimintaan – sellaiseen, joka petraa liiketoimintaa ja tuo tulosta. Sitä
toimintaa tulee myös mitata, sekä yrityksen että meidän itse”, selostaa Kati.

”Meidän oma tapa arvioida Koplan onnistumista on ROR – Return on
Research, joka mittaa saavutettua hyötyä suhteessa panoksiin. Tutkimus kun
on aina investointi”, muistuttaa Piritta.

Palvelut

”Palvelumme olemme paketoineet niin, että ne vastaavat
parhaalla mahdollisella tavalla meidän asiakkaidemme
tarpeita. Yhdessä asiakkaan kanssa sitten valitaan oikeat
työkalut, jotka tukevat palvelutarvetta”, kertoo Piritta
Koplan ajattelusta.

Millaisilla
työkaluilla tutkitaan?

Maailmaa ei näe työpöydän takaa.

”Erityisen ylpeitä me olemme meidän tutkimustyökaluista.
Olemme kehittäneet uudenlaisia tapoja havainnoida kuluttajan
elämää. Varsinkin verkko ja mobiili tarjoavat meille kosolti
vuorovaikutusmahdollisuuksia”, kertoo Piritta.

”Meidän tutkimustyökalu voi olla vaikka netissä tapahtuva
moderoitu keskustelu – Kopla Juttutupa – tai esimerkiksi Koplan
Toisinajattelijat voidaan valjastaa tuotekehitykseen” jatkaa Kati.
”Meillä on tarpeen vaatiessa käytössä myös kvantitatiivista
tutkimusdataa, analytiikkaa ja SoMe-seurantaa”, lisää Piritta.

Jatkuva
asiakas-
ymmärrys

Tuomme syvällisen
ymmärryksen asiakkaista
jatkuvaksi kehittämistyökaluksi
liiketoiminnan ja markkinoinnin
ytimeen.

Merkitysbrändit

Autamme brändiä luomaan
todellista arvoa
loppuasiakkaalle, jolloin
myös liiketoiminta
kukoistaa – tutkitusti.

Kehittäminen

Luomme asiakasymmärryksen
avulla välineitä ja
johtopäätöksiä, joiden avulla
voidaan kehittää vanhaa ja
rakentaa uutta.

Asiantuntemus

Kopla Puimuri

Kopla Puimuri

Löydetään jyvät akanoista olemassa olevasta tiedosta.

Kopla Havainto

Kopla Havainto

Jalkaudutaan arkeen, etnografinen tutkimus.

Kopla Ymmärrys

Kopla Ymmärrys

Tuodaan loppuasiakkaan maailma ja aivoitukset näkemyksellisenä, selkeänä ja ymmärrettävänä pakettina sitä tarvitsevalle.

Yhteisöt

Kopla Luomakunta

Kopla Luomakunta

Co-creation-yhteisö

Kopla Neuvonantaja

Kopla Neuvonantaja

Ryhmä asiakasasiantuntijoita

Kopla Toisinajattelija

Kopla Toisinajattelija

Ryhmä valtavirrasta poikkeavasti ajattelevia, uutta luovia ihmisiä.

Vuorovaikutus
kasvotusten

Kopla Keskustelu

Kopla Keskustelu

Istutaan alas ja keskustellaan – ihan kasvokkain kohderyhmän edustajan seurassa.

Kopla Työpaja

Kopla Työpaja

Tehdään töitä yhdessä, samassa tilassa, erilaisten ajatusten seurassa.

Kopla Kutsut

Kopla Kutsut

Järjestetään tapahtuma, jossa yritys ja sen asiakkaat kohtaavat.

Verkko ja mobiili

Kopla Juttutupa

Kopla Juttutupa

Moderoitu ryhmäkeskustelu verkossa.

Kopla Filmi

Kopla Filmi

Tallennettu videokeskustelu, kuvaa elävästä elämästä.

Kopla Opus

Kopla Opus

Päiväkirja verkossa, johon kuluttaja voi itse raportoida tapahtumia arjestaan.

Kopla Kapula

Kopla Kapula

Itseraportointia matkapuhelimen avulla; kuvia, tekstejä yms.

Prosessi
asiakasymmärryksen
luomisessa

Näin asiakasymmärrys ja näkemys rakentuvat pala palalta.

1. Tiedon inventaario

Inventaariossa käydään läpi
kaikki jo olemassa oleva,
projektin kannalta
olennainen tieto.

2. Lähelle

Havainnoidaan, ollaan
vuorovaikutuksessa ja
kerätään tarvittavaa tietoa.

3. Ymmärrys

Löydetään kriittinen tekijä
datasta, mikä muodostaa
ymmärryksen ytimen.

4. Tuotos &
Toiminta

Tuotos on ymmärryksen
kiteytys. Se voi olla mitä
vain: toimenpidesuunnitelma,
asiakkaan arkkityypitys,
käsitekartta, tuote- tai
palvelukonsepti tai vaikka
prototyyppi.

5. Jalkautus &
ylläpito

Pidetään huoli, että tuotos
jalostuu toiminnaksi ja sormi
pysyy jatkuvasti
loppuasiakkaan pulssilla.

Street Talkers – Vaikuta ja ansaitse

Street Talkers on mobiilipaneelia hyödyntävä moderni tutkimuspalvelu.
Street Talkers -mobiilipaneelin jäsenenä pääset kertomaan mielipiteesi. Osallistuminen on helppoa ja nopeaa omalla älypuhelimella. Vastaamalla kyselyihin vaikutat ja kaiken lisäksi ansaitset.

Ominaista Street Talkers -tutkimukselle on nopeus, tiedon ajankohtaisuus ja mukanaolo liikkuvan ihmisten arjessa. Street Talkers -tutkimuspalveluita tarjoaa JCDecaux Finland ja toteuttaa Kopla Helsinki, jotka ovat yhteistyössä kehittäneet tämän uuden, liikkuvia ihmisiä osallistavan tutkimuspalvelun ja -työkalun.

Lue lisää ja rekisteröidy: streettalkers.fi

Jos haluat hyödyntää mobiilipaneelia soita meille koplalaisille tai laita sähköpostia kopla@kopla.fi