Ruukki

26.11.2015

kopla_cases_800x800_ruukki

Ruukin kanssa olemme toteuttaneet useita asiakasprofilointiprojekteja eri liiketoiminta-alueilla. Kuluttajapuolella teimme tarvepohjaisen segmentoinnin kattojen ostajista neljällä eri markkinalla. Osana projektia kartoitimme myös kattojen ostoprosessia, erityisesti keskittyen asiakaskokemukseen, asiakastarpeisiin, oston esteisiin ja valintakriteereihin prosessin eri vaiheissa.


Olemme myös auttaneet Ruukkia profiloimaan arkkitehtiasiakkaita: tutkimme heidän tarpeitaan, odotuksiaan ja haasteitaan käytännön työssä. Projektin keskeisenä tavoitteena oli terävöittää Ruukin arvolupausta arkkitehtien suuntaan niin, että sekä tarjoama että viestintä kohdentuvat oikealla tavalla. Molemmissa projekteissa lopputulemien jalkautukseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja teimme mm. inspiroivat ja helposti ymmärrettävät materiaalit myynnin tueksi.