5 tapaa hyödyntää Tekesin innovaatioseteliä Koplan kanssa

5.5.2017

Onko yritykselläsi brändistrategia? Tunnetko asiakkaasi ja heidän todelliset tarpeensa? Haluatko kehittää tuote- tai palvelukonseptiasi yhdessä asiakkaidesi kanssa? Tunnetko toimialaasi vaikuttavat trendit?

Teksin innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää innovaatiotoimintaansa. Viime syksynä lanseerattu innovaatioseteli on ollut valtavan suosittu. Setelin hakeminen on helppoa ja päätöksen saa nopeasti.

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelin arvo on 5 000 € + alv.

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista ovat tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilu- ja brändistrategian valmistelu), ketterä tuote- ja palvelukehitys sekä kansainvälisen kasvupotentiaalin selvittäminen.

Nämä asiat ovat Koplan ydinosaamista, ja voit hankkia niitä meiltä Tekesin innovaatiosetelillä. Voit rahoittaa palvelun kokonaisuudessaan tai osittain innovaatiosetelillä. Seuraavassa viisi esimerkkiä palveluistamme, joiden yhteydestä löydät valmiin 5000 euron paketin. Halutessasi kokonaisuus voi olla isompikin, jolloin rahoitat osan kokonaisuudesta innovaatiosetelillä.

1. Kokeile uuden tuotteen tai palvelun toimivuutta

Konseptitestillä kokeilet tuotteen tai palvelun toimivuutta sen potentiaalisten käyttäjien keskuudessa. Voit esimerkiksi pyytää palautetta ominaisuuksista, ilmeestä, muotoilusta tai markkinointiviestinnästä. Voimme toteuttaa konseptitestin esimerkiksi ryhmäkeskusteluna verkossa, mikä mahdollistaa aidon dialogin kohderyhmäsi kanssa.

Konseptitesti (5000 € + alv.) 
Otos 10 henkilöä (sis. rekrytointi ja palkkiot), 1,5 tunnin ryhmäkeskustelun moderointi, tiivis yhteenveto PowerPoint-muodossa, palautekeskustelu.

2. Rakenna kohderyhmää puhutteleva brändi

Mistä hyvä brändi koostuu? Millaisia funktionaalisia ja emotionaalisia asioita toimivaan brändiin liittyy? Mikä on brändin positiointi, tavoitemielikuva, asenne ja puheentapa? Koplalla on useita malleja ja työkaluja brändityöskentelyyn. Brändistrategia voidaan laatia esimerkiksi yhden päivän kestävässä työpajassa.

Brändityöpaja (5000 € + alv.)
Koplan fasilitoima työpaja, jossa luomme brändillesi rakenteen esimerkiksi bränditimantti-työkalua hyödyntäen. Teemme myös dokumentaation päivän työskentelystä. Lopputuloksena sinulla on brändin kuvaus, jonka voit sellaisenaan antaa esimerkiksi mainostoimiston työn tueksi. Suosittelemme, että brändityö tehdään asiakasymmärrykseen perustuen.

3. Kehitä tuotettasi tai palveluasi yhdessä asiakkaiden kanssa

Jos kehität esimerkiksi uudenlaista asiantuntijapalvelua, voi arvokkain kehityspanos tulla palvelun tulevilta käyttäjiltä. Toisaalta yhteiskehittäminen on osoittautunut toimivaksi myös mm. nuorten asiakkaiden kanssa. Kokoamme tarpeisiisi sopivan ryhmän, jonka avulla voit kehittää ideaasi eteenpäin. Samalla saat arvokasta asiakasymmärrystä yleisemmällä tasolla.

Co-creation -työpaja (5000 € + alv.):
Yhden illan yhteiskehittelytyöpaja (n. 3 h), jossa kehitämme ideaasi eteenpäin yhdessä käyttäjien tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Kopla laatii työpajaa varten materiaalit ja tehtävät sekä fasilitoi työpajan. Teemme myös tiiviin dokumentaation työpajan tuloksista.

4. Kartoita toimialaasi vaikuttavat trendit

Millaiset mega-, makro- ja mikrotrendit muovaavat toimialaasi ja asiakkaidesi elämää? Miten trendit kytkeytyvät liiketoimintaasi, ja miten asiakkaidesi käyttäytyminen muuttuu tällä hetkellä? Onko uusi ideasi sellainen, että se vastaa muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä? Teemme sinulle trendikatsauksen, jonka avulla voit huomioida tuotekehityksessä tärkeimmät trendit.

Trendikartoitus (5000 € + alv.)
Olemassa olevaan aineistoon perustuva katsaus tärkeimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat uuteen tuote- tai palvelukonseptiisi ja sen kehitysmahdollisuuksiin. Tarkastelemme ilmiöitä niin tuote- kuin toimialatasolla. Raportoimme löydökset napakasti. Lisäksi esittelemme materiaalin kasvokkain.

5. Tunnista kansainvälistymisen potentiaali

Kopla on tutkinut kuluttajien käyttäytymistä mm. Venäjällä, Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Baltian maissa. Koplan avulla voit kokeilla ideasi toimivuutta haluamallasi kohdemarkkinalla. Suunnittelemme tutkimusasetelman kanssasi, keräämme aineiston, ja raportoimme tulokset.

Kvantitatiivinen kysely (5000 € + alv.)
500 henkilön otos haluamallasi kohdemarkkinalla, 5 minuutin lomake, tulosten raportointi ja esittely. (Budjettiin sopiva otos ja lomakkeen pituus ovat keskimääräisiä arvioita, joissa saattaa esiintyä poikkeuksia eri markkinoilla.)


Kysy lisää Koplan palveluista:

Pauli Komonen
pauli.komonen@kopla.fi
puh. 040 7436 990

Tutustu innovaatioseteliin tarkemmin Tekesin sivulla.