Asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja brändien kehittäminen

15.2.2016

  • Organisaation asiakaslähtöisyyden lisääminen työkalujen, toimintamallien ja prosessien avulla
  • Brändien, tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehitys tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän kanssa
  • Asiakaskokemuksen optimointi kaikissa palvelun kontaktipisteissä ja päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa
  • Myynnin työkalujen ja tukimateriaalien kehittäminen asiakastarpeen pohjalta
  • Brändin digitaalisen presenssin kehittäminen asiakaslähtöisesti

Tuomme asiakkaiden äänen kuuluviin yritysten päätöksentekoon. Haluamme varmistaa, että keskeisimmät insightit ymmärretään ja jalkautuvat organisaatioiden eri toimintoihin. Tämän vuoksi työskentelemme usein monien eri organisaatiotahojen kanssa – asiakasymmärrys ja asiakaslähtöinen toiminta ja -kehittäminen kun ei ole vain yhden yksikön tontilla.