Danone

23.2.2016

kopla_cases_800x800_danone

Meillä on ollut kunnia tehdä läheistä yhteistyötä Danonen kanssa pohjoismaisilla markkinoilla monen eri brändin parissa (Vitalinea, Activia, Danonino, Danup, Actimel). Olemme tukeneet Danonen strategista tekemistä syvälliseen kuluttaja- ja kategoriaymmärrykseen pohjautuen uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa sekä tuotekonseptien testaamisessa ja kehittämisessä sekä parhaiden konseptien tunnistamisessa. Olemme myös tehneet kuluttajaymmärrykseen pohjautuvaa brändipositiointi- ja strategiatyötä sekä markkinoinnin optimointia Pohjoismaissa.