Kekkilä / Hasselfors

23.2.2016

kopla_cases_800x800_kekkila

Olemme saaneet tehdä hienoa yhteistyötä Kekkilä/Hasselforsin kanssa sekä Suomessa että Ruotsissa. Olemme rakentaneet asiakasymmärrystä uusien konseptien tueksi sekä kartoittaneet kuluttajan ostoprosessia. Tavoitteenamme on ollut ennen kaikkea paikantaa tulevaisuuden mahdollisuuksia Kekkilä Groupin päämarkkina-alueilla.