Ornamo

23.2.2016

kopla_cases_800x800_ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on viime aikoina panostanut entistä enemmän muotoilijoiden ja taiteilijoiden työn edistämiseen (ja työn rahoittamiseen) Suomessa. Työn tueksi Kopla toteutti Ornamolle taidemarkkinoita käsittelevän tutkimuksen. Projektissa yhdistettiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla päästiin syvällisesti käsiksi suomalaiseen tapaan hankkia taidetta.


Tavoitteena oli paikantaa keskeisimmät kasvumahdollisuudet suomalaisille taiteilijoille. Tutkimuksen lisäksi Kopla osallistui Ornamon jäsenille suunnatun tutkimustuloksiin perustuvan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.