Suomalaisen Työn Liitto

23.2.2016

kopla_cases_800x800_stl

On hienoa tehdä projekteja hyvän asian puolesta! Hankkeemme Suomalaisen Työn Liiton kanssa ovat liittyneet kiinteästi Liiton missioon: kuinka saada suomalainen työ menestymään. Olemme tutkineet työtä moninaisten teemojen kautta: mihin työelämä on menossa, millaista nykypäivän työ on, mikä tekee työstä merkityksellistä nykypäivänä jne.

Hiljattain haastattelimme suomalaisten suuryritysten korkeinta johtoa ja selvitimme mm. keskeisiä tekijöitä merkitykselliselle ja tuottavalle työlle nyt ja tulevaisuudessa.


Toinen tärkeä teema on ollut suomalaisten kulutustottumuksien ja niiden muutosten ymmärtäminen, suomalaisen alkuperän merkitys sekä se, kuinka tehdä suomalaisuudesta entistä tärkeämpi ja houkuttelevampi valintakriteeri.

Olemme myös auttaneet Suomalaisen Työn Liittoa viestinnän ja kampanjoiden suunnittelussa videototeutuksia, animaatioita sekä datavisualisointia hyödyntäen.