Datavisualisointi ja tiedon jalkauttaminen

15.2.2016

  • Infografiikka ja datavisualisointi
  • Konseptisuunnittelu ketterään testaamiseen (visuaalinen, tekstimuotoinen ja protot)
  • Videografia
  • Koulutukset ja jalkautusmateriaalien tuottaminen (kuten myynnin tukimateriaalit, asiakaskeskeiset tuote- ja
  • palveluesittelyt)
  • Tiedon viestinnällistäminen esitys- tai videomuotoon

Asiakasymmärrys ja insightit ovat hyödyttömiä, jos niitä ei ymmärretä ja jalkauteta. Missiomme ”vähemmän turhaa, enemmän merkitystä” ohjaa työtämme ja varmistamme, että jokaisen projektin lopputulemat auttavat jalkauttamaan ymmärrystä käytännön työhön.