Kohderyhmäymmärrys ja osallistaminen

15.2.2016

  • Kuluttajien osallistamisen alustojen ja kehittäjäyhteisöjen rakennus
  • Tarvepohjaiset segmentoinnit ja profiloinnit
  • Syväsukellukset nykyisten ja potentiaalisten kohderyhmien elämään
  • Asiakaspolut, ostoprosessit, shopper-tutkimukset ja ymmärrys
  • Tuote- ja palvelukonseptien, markkinointiviestinnän konseptien ja pakkausten esitestaus ja optimointi / co-creation yhdessä kohderyhmän kanssa
  • Kuluttajien digitaalisten rutiinien ja mindsetin analysointi

Osallistamalla nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita tuotamme ymmärrystä asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen. Teemme sekä laadullista että kvantitatiivista kuluttaja- ja markkinatutkimusta laajalla metodipaletilla. Koplan omat digitaaliset työkalut on kehitetty syvällisen asiakasymmärryksen tuottamiseen ja hyödynnämme niitä usein tutkimuksessa.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää osallistamisen tavoistamme ja hyödyistä.