Sanoma Media Finland / Aku Ankka Juniori

12.12.2016

akuankkajuniori1-1

Lasten rakastama Aku Ankka halusi ymmärtää lapsiperheiden arkea kehittääkseen perheen pienimmille suunnattua Aku Ankka Juniori -palveluaan. Kutsuimme Aku Ankka Juniorin asiakkaat kertomaan arjestaan, suhtautumisestaan lasten digitalisiin palveluihin sekä niiden kulutuksesta ja Aku Ankka Juniori -palvelun käytöstä. Kannustamalla perheitä kuvaamaan palvelun käyttötilanteita arjessa ja haastattelemaan lapsiaan, saimme vanhempien näkemyksen lisäksi ymmärryksen siitä, mikä palvelussa oli lasten mielestä parasta, ja toisaalta, mitä ominaisuuksia tulisi kehittää.

Laadullisen osallistamisen jälkeen teimme vielä laajan kvantitatiivisen tutkimuksen Aku Ankka Juniorin asiakaskunnassa validoidaksemme palvelun tärkeimmät kehityskohteet. Palvelukehityksen lisäksi, keräämämme ymmärrys loi pohjan Aku Ankka Juniorin markkinointiviestinnän suunnittelulle.

”Myös Aku Ankka Juniorin sisällön suunnittelulle tutkimuksesta oli suuresti iloa. Toimitukseen tulevan palautteen määrä on kuitenkin niin pieni, että ilman asian ytimeen pureutuvaa tutkimusta kehittäminen on hankalaa. Tutkimuksen avulla mm. digipalvelua saatiin vietyä lukijoille mieluisaan suuntaan!”

– Aki Hyyppä, Aku Ankka -lehden päätoimittaja