Trendit, ilmiöt ja tulevaisuuden mahdollisuudet

15.2.2016

  • Trendiskannaus ja ennakointityö; skenaariotyöskentely, megatrendi/trendityöskentely ja heikkojen signaalien prosessointi
  • Ketterien ja iteratiivisten, kuluttajia osallistavien innovaatioprosessien kehittäminen
  • Uusien kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ymmärtämällä kuluttajankäyttäytymisen muutosta ja kohderyhmien tarpeita
  • Edelläkävijäkäytänteiden tutkiminen ja kaupallisen potentiaalin kartoittaminen
  • Liiketoimintaympäristöön vaikuttavien kulttuuristen ilmiöiden analysointi

 


Autamme organisaatioita ymmärtämään asiakkaitaan ja asiakkaiden käyttäytymisen vaikutusta nykyiseen sekä tulevaan liiketoimintaan tulkitsemalla trendejä ja analysoimalla nousevia ilmiöitä. Havainnot kuluttajakäyttäytymisen muutoksista ja trendeistä on lähtökohta uusien asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle.

Olemme tehneet trenditöitä esimerkiksi matkailualalla sekä tekstiili- ja juomateollisuuteen.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää trendityöskentelystämme.