Digitaalinen media tukee tiedon ymmärtämistä

21.9.2016

digitaalinen_media_tukee_ymmarrysta-artikkelikuva-20160921-780x440px

Raakadatasta esiin nostetun aineiston havainnollinen ja tarkoituksenmukainen esittäminen tekee mitatusta hahmotettavaa ja koneluettavasta ihmisymmärrettävää. Tämänvuotisessa Tieto näkyväksi -seminaarissa tarina, tunne ja leikki nousivat esiin teknisten toteutusten keskeltä.

Informaatiomuotoiluun ja datavisualisointiin keskittynyt Tieto näkyväksi -seminaari järjestettiin Helsingissä tänä syksynä jo viidennen kerran. Tämänvuotisissa esityksissä painotettiin tarinallisuuden, tunteen ja leikin merkitystä.

On inhimillistä, että vähäpätöiset muutokset raakadatan merestä esiin nostetuissa aineistoissa eivät hetkauta tiedon kuluttajia – esiin nousemiseen tarvitaan voimakkaita nostoja ja tarinoita jotka herättävät tunteita.

Aamulehden toinen päätoimittaja Jussi Tuulensuu on nähnyt aitiopaikalta median murroksen. Hänen mukaansa esitetyn tiedon tekeminen henkilökohtaiseksi ja tarinalliseksi on avain lukijoiden huomion vangitsemiseksi. Kiinnostava otsikko, lukijan nahkoihin menevä esitystapa ja merkityksellisten aiheiden valinta ovat viestin nähtäväksi saattamisessa tärkeämpiä kuin teknisesti monimutkaiset mutta kylmäksi jättävät toteutukset. Tiedon välittäjän eli journalistin velvollisuus on tehdä omat mittaukset, piirtää niistä kuvaajat ja kyetä vastaamaan niillä kysymykseen: ”Mitä sitten?”.

Tiedon muotoilu interaktiivisesti loppukäyttäjän kanssa

Digitalisaatio nähdään usein jakeluverkostojen sähköistymisenä: samat sisällöt voidaan saattaa kuluttajien näytöille tehokkaammin ja laajemmin. Perinteisen staattinen ja yksisuuntainen broadcast-malli ei kuitenkaan käytä hyväkseen tietokoneistettujen alustojen luontaista ominaisuutta: käyttäjien mahdollisuutta muunnella vastaanotetun aineiston parametreja ja saada välitöntä palautetta tekemistään valinnoista.

Belgialaisen Maarten Lambrechtsin esitystä seuratessa oli helppo vaikuttua siitä runsaudesta mitä on tarjolla sähkötekniikan, matematiikan, luonnonilmiöiden ja muiden dynaamisten konseptien interaktiiviseen selittämiseen. Nykypäivän oppimisympäristöt eivät ole enää kaksiulotteisia kirjan sivuja vaan iloisen värisiä, parametrisiä ja vuorovaikutteisia. Nämä tekniset välineet ovat Lambrechtsin mukaan kuitenkin vain alustoja jotka mahdollistavat kaikenikäisille käyttäjille mahdollisuuden leikkiä, tutkia ja löytää uusia merkitysyhteyksiä. Lambrechts ylläpitääkin sivustoa Explorable Explanations, johon on koottuna havainnollisia esimerkkejä.

Seminaarin puhujien esimerkit osoittavat, että tiedon havainnollistaminen ei enää itsessään riitä katsojien huomion vangitsemiseksi, vaan tarvitaan sekä kiinnostavaa että osallistavaa muotoilua. Oikein toteutettuna digitaalinen media mahdollistaa intuitiiviset ja voimakkaat työkalut rakentaa ymmärrystä yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

 

Antti Hietaniemi toimii Koplassa kehittäjähenkisenä visuaalisena suunnittelijana. Antti on opiskellut sekä Lahden muotoiluinstituutissa että Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa ja Koplan tehtäviensä lisäksi opettaa graafisen suunnittelun opiskelijoille ja ammattilaisille digitaalisen median workshopeja ja kurssisarjaa, sisältäen liikegrafiikkaa, ohjelmointia, 3D:tä ja reaaliaikaista visuaalista performanssia.