Koplan trendiaamuissa pohdittiin trendejä teoriassa ja käytännössä

15.2.2017

PAULI_TRENDIAAMU01_780x440

Koplan ensimmäisissä trendiaamuissa Koplan trendiasiantuntijat kertoivat trendien analysoinnin tavoista ja esittelivät ajankohtaisia kuluttajatrendejä.

Mitä väliä trendityöllä on? Tämä kysymys avasi joulukuussa ja tammikuussa järjestetyt aamut. Koplan trendiasiantuntija Johanna Järveläinen käänsi kysymyksen toisin päin: voiko kukaan todella sanoa, että trendeillä ei olisi väliä? Tämän päivän liiketoiminnassa?

Trendit voivat liittyä strategiaan, tuotekehitykseen ja esimerkiksi organisaatiokulttuuriin. Trendit ovat myös ajoituskysymys: missä vaiheessa trendien kehitystä kannattaa toimia? Havainnollinen esimerkki on Nokian tablettitietokone, jonka prototyyppi valmistui jo 2001, yhdeksän vuotta ennen iPadia. Olisiko se pitänyt julkaista, ja milloin?

Trendeihin liittyy yleensä kaksi haastetta: tiedon paljous ja trendien kääntäminen toiminnaksi. Infoähkyä helpottaa, jos trendien tarkastelussa on selkeä näkökulma ja muutama avainkysymys, joiden valossa trendejä lähestytään. Lisäksi trendit kannattaa sijoittaa johonkin viitekehykseen. Viitekehys voi olla esimerkiksi asiakaspolku tai trendien kokoluokka.

Trendien hyödyntämisen osalta tarkastelimme strategiatyötä, konseptointia ja edelläkävijöiden käyttäytymistä. Trendien havainnoinnin voi strategiatyössä ”joukkoistaa”: näin syntyy laaja aineisto, jonka tärkeimmät trendit voi suodattaa strategiatyön tueksi. Yhä nopeammissa sykleissä tapahtuvassa tuotekehityksessä trenditieto on paikallaan etenkin ideoinnin ja konseptoinnin alkuvaiheessa. Aitoja konteksteja ja trendinluojia voi ymmärtää paitsi trendimatkoilla myös co-creation projekteissa.

Lopuksi Koplan trendiasiantuntija Pauli Komonen käsitteli trendejä ja niiden ilmentymiä asiakaspolun varrella. Valinta-ahdistuksen vähentäminen, educational retail -konseptit, terveellinen hedonismi, brändiaktivismi ja subscription-mallit saivat elävän kuvauksen konkreettisten tapausesimerkkien kautta.

”Trendiaamujen suosio oli jopa yllättävän suuri. Tilaisuudet varattiin melkein heti loppuun. Tämä inspiroi meitä järjestämään trendiaamuja jatkossakin, uusilla aiheilla ja näkökulmilla”, kertoo Pauli Komonen.

 

Katso myös lyhyt videokooste Koplan trendiaamusta: