Trendit ja trendiymmärrys kilpailukyvyn vahvistajana

30.11.2016

shopping-in-rotterdam-free-license-cc01-copy

Tällä viikolla starttaa Koplan Trendiaamut. Tässä hieman maistiaisia, miksi trendityö kannattaa ottaa keinovalikkoon jokapäiväisessä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Joko pop-up -kulttuuri on läpäissyt tiensä omalle toimialallesi? Miten vahvistuvat trendit, vaikkapa minimalismi ja jakamistalous vaikuttavat ostokäyttäytymiseen asiakaskunnassasi? Avaavatko tuoreet muutossuunnat uusia mahdollisuuksia yrityksesi nykymarkkinan ulkopuolella, olisiko palveluliiketoiminta kenties uusi potentiaalinen liiketoiminta-alue?

Koplan tulevissa trendiaamuissa kerromme millä tavalla trendien ymmärtäminen ja niiden jalostaminen liiketoiminnan käyttöön tuovat ekstraa, jolla voi olla suuri merkitys yrityksesi tulevaisuuden menestystekijänä. Maistiaisina tulevalle muutama ajatus siitä, miksi trendityötä kannattaa hyödyntää liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Uuden luominen on elinehto

Trendit auttavat uuden luomisessa.  Kestävässä liiketoiminnassa on aina kyse kilpailuedun luomisesta ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Vanhalla menestysreseptillä ei enää pärjääkään vuodesta toiseen.

Kriittisten trendien tunnistaminen ja vaikutusten arviointi omassa tuotekategoriassa ja markkinassa on keino vahvistaa kilpailukykyä. Koplan trendiasiantuntijat ottavat aina asiakkaan liiketoimintahaasteet trendityöskentelyn pohjaksi, jotta trendiymmärrys kytkeytyy suoraan liiketoiminnan kehittämiseen. Tällä tavalla trendien kautta identifioidut uudet mahdollisuusalueet syöttävät polttoainetta suoraan liiketoiminnan kehitykseen.

 Nopeat syövät hitaat

Muutosvauhti kiihtyy, sekä kuluttajakäyttäytymisessä että  markkinoille tulevissa uusissa liiketoimintamalleissa. Onko yrityksesi herännyt vastaamaan uuteen trendiin vasta kun nopeasti vahvistuneet muutossuunnat ovat jo muokanneet pitkälle toimialaasi tai oman asiakaskunnan käyttäytymistä?

Menestyvässä liiketoiminnassa ei riitä, että kiritään kiinni kilpailijoiden tai muiden toimialojen innovaattoreita. Trendien ja ilmiöiden tunnistamisen nopeus on tulevaisuudessa avainasemassa.

Ottamalla trendien seuraaminen osaksi jatkuvaa liiketoiminnan kehitystä päästään nopeuden ja ketteryyden sykliin mukaan. Trendien jatkuvaa seurantaa auttaa, jos siihen osallistetaan organisaatiota laajasti.

Trendien jalkauttamiseen tukea tarjoaa esimerkiksi Kopla Trends Pulse, selkeä viestintä- ja yhteiskehittämisen alusta, jonne voidaan kerätä juuri oman yrityksen liiketoimintaan vaikuttavia trendejä Koplan trendiasiantuntemukseen nojautuen. Trends Pulse tukee joukkoistettua trenditiedon jatkuvaa seuraamista ja keräämistä yrityksessä, lisäksi Koplan fasilitoimat työpajat tukevat trendien jalkauttamista koko organisaatioon.

Liiketoiminnan kehittäminen jatkuvassa muutoksessa – pysy asiakkaan pulssilla

Ei myöskään riitä, että tietää miten ja mihin suuntaan maailma on muuttumassa. Muutoksessa tärkeintä on valmius tehdä suunnanmuutoksia itse liiketoiminnassa, tarkoitti se sitten strategiaprosessia ohjaavaa trendiymmärrystä tai  paremmin perusteltuja päätöksiä tuote- ja palvelukehitysprosessin varrella.

Jos uskot, että muutos lähtee asiakkaista, varmista jatkuva kuulolla olo yksinkertaisilla toimenpiteillä. Tee sitä mitä ihmiset haluavat, kuuntele ja juttele asiakkaiden kanssa. Hakemalla jatkuvaa palautetta käyttäjiltä osaat suunnata panoksesi oikein ja päättää perustellusti mihin suuntaan tuotetta tai palvelua, markkinointiviestintää tai liiketoimintamallia kannattaa kehittää.

Kuinka paljon vuositasolla yrityksesi satsaa asiakkaiden kuunteluun? Kannattaisiko sitä tehdä systemaattisemmin? Oma asiakasyhteisö on yksi käytännöllinen ratkaisu muutoksen pulssilla oloon, olivatpa asiakkaat sitten kuluttajia tai yritysasiakkaita. Koplalla on kokemusta asiakasyhteisöjen perustamisesta kehitystyön suuntaamiseksi relevantteihin asioihin.

Trendit herättävät runsaasti kiinnostusta yrityspäättäjissä, Koplan järjestämät kaksi trendiaamua (2.12.2016 ja 13.1.2017) täyttyivät parissa päivässä. Jos emme tapaa trendiaamussa, sovitaan oma trendiaamiainen oman yrityksesi kanssa!

Niina Sauvolainen on Koplan insight strategist ja kehitysjohtaja, jonka sydän sykkii uuden luomiselle yhdessä asiakkaiden kanssa.