Työkalut

Olemme luoneet omia osallistamisen työkaluja päästäksemme lähelle kohderyhmän elämää, arkea ja päätöksenteon hetkiä. Digitaalisten osallistamisen työkalujen etuna on saada maantieteellisesti monipuolinen otos  ja tavoittaa myös haastavampia kohderyhmiä. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota siihen, että osallistuminen mukavaa ja toimivaa.

Muut metodit